سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

شرح وظایف کارشناس آمار:

 • همكاري در اجرای برنامه استراتژيك معاونت امور بهداشتي
 • تدوين و اجراي برنامه عملياتي سالانه واحد آمار براساس برنامه استراتژيك معاونت بهداشتي
 • جمع آوري آمار و اطلاعات جمعيتي مناطق تحت پوشش در پايان هر سال
 • برآورد جمعيت سالانه برحسب سن، جنس و مناطق تحت پوشش
 • همکاری در اجراي پرسشگري هاي آماري و طرح های تحقیقاتی
 • اجرا، نظارت و كنترل عمليات طرح هاي آمار گيري در شهرستان
 • جمع آوري و ثبت اطلاعات برنامه ثبت مرگ و ارسال به معاونت و سامانه سپاس
 • جمع آوري داده ها و اطلاعات آماري در خصوص مراجعين سرپايي مراكزو خانه های بهداشت
 • تهيه و تدوين گزارش عملكرد
 • برگزاري جلسات آماري و نشست با مسئولین مراکز ، دندانپزشکان ،كارشناس مسئولین ستاد و رابطين آماری مراکز و بهورزان
 • برگزاري و مشاركت در سمينارها ، كارگاه ها و برنامه هاي آموزشي
 • نظارت ،پايش و ارزشيابی نحوه ارائه خدمات مرتبط با واحد مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش

- نظارت بر نحوه ثبت اطلاعات آماري در مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش

- نظارت بر نحوه جمع آوري اطلاعات آماري در مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش

- نظارت برنحوه دسترسي به اطلاعات آماري در مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش

- نظارت برنحوه مديريت چرخه آماري در مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش

- نظارت بر دفاتر و فرم هاي مورد استفاده در چرخه آمار

 • آموزش و باز آموزي نيروي انساني در زمينه آمار بر اساس نياز سنجي
 • انجام ساير وظايف مربوط به شغل که بر حسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.