مسئول واحد برنامه ریزی، آمار، پایش و تحلیل عملکرد 

سرکار خانم معصومه دولت آبادی

 

جایگاه آمار در سازمان‌های  بهداشتی

 امروزه در هر سازمان و تشکیلاتی، مدیریت از ارکان اصلی فعالیت‌ها، رشد و تداوم موجودیت آن سازمان می‌باشد، به نحوی که هر گونه ضعف و نقصان در این رکن پیامدهای زیانباری را برای آن مجموعه ایجاد می‌نماید. با توجه به سه وظیفه اصلی مدیریت یعنی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌توان به میزان این رکن پی برد. تحقق این سه وظیفه مهم در مدیریت نیازمند طیف وسیعی از آمار و اطلاعات است، به طوری که بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به‌هنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امکان‌پذیر نمی‌باشد

با توجه به توسعه فن آ وری اطلاعات و رشد فزآینده تکنولوژی ارتباطات دسترسی به اطلاعات با حجم و سرعت بالا , مدیران بهداشتی و درمانی را در زمینه رعایت اصول مدیریتی و ایجاد هماهنگی لازم و تصمیم گیری سریع یاری می نماید .

بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از مهمترین ابزاری است که امروزه در تمامی سطوح ضروری است و مدیران بهداشتی و درمانی نه تنها از این قاعده مستثنی نیستند بلکه با توجه به هدف نهایی تشکیلات بهداشت و درمان بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .. ،, و از آنجایی که  ماهیت آمار و اطلاعات به گونه‌ای است که موجب تسهیل امر برنامه‌ریزی فرهنگی می‌شود مدیران بهتر می‌توانند پاسخگوی نیازها و تقاضاهای مخاطبین خود باشند و این امر بدون وجود آمار و اطلاعات دقیق و کارآمد و متمرکز امکان‌پذیر نمی‌باشد .

 

اهمیت و نقش آماردر سیستم بهداشتی

امروزه آماربه عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی در تصمیم گیری ومدیریت بوده واز اهمیت ویژه ای برخوردار است .

این نظام آماری است ارتباط مستقیم بامنبع داده ها داشته و هرچقدر این منبع ازدرجه دقت وصحت بالاتری برخوردار باشد اطلاعات آماری و شاخص های بدست آمده از آن داده دارای ارزش بیشتری میباشد ،ثبت صحیح اطلاعات در سطح کلان کشور برای مسئولان و برنامه ریزان بسیار کمک کننده است . اما اگر اطلاعات صحیح ثبت و گزارش  نشده  باشد، رسیدن به اهداف برنامه های سلامت که همان پیشگیری و مراقبت ازبیماریها و تامین سلامت مردم میباشدرا با مشکل مواجه میکند .

کاربرد آمار

   سازماندهی گردش اطلاعات و آمار و تهیه فرمت های مناسب و فرایندهای لازم برای جمع آوری آمار نیز از ابزارهایی است که ما را در تحقق اصول پی ش بینی شده برنامه های راهبردی دانشگاه در این حوزه کمک خواهد نمود . ضمن اینکه بستر لازم برای بکارگیری تکنو لوژی جدید و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مناسب , آنالیز وضع موجود و فراهم نمودنروش های مناسب کار و برآورد دقیق نیازها است .مقوله آمار در زندگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... بااهمیت است.

درتمام مراحل برنامه ریزی ، اجرا ،نظارت ، ارزشیابی وانجام مداخلات لازم در پروژه های اجرایی وبه منظور طراحی ، اجرا ، ارتقاء کیفی وکمی خدمات مورد استفاده قرارمی گیرد و مشمول گردآوری داد ه ها وعموما" در قالب فرمهای مختلف آماری وثبت اولیه داده ها ودرهنگام آمارگیری ازجمعیت ویا در پژوهش ها ویا فعالیتهای مستمر وجاری ( مراقبت وایمن سازی ) ونیز درزمان ثبت آمارحیاتی ، مثل مرگ ، موالید ویا ثبت جزئیات یک واحد فیزیکی (سازه ) مورد استفاده قرارمی گیرد.

 اهمیت برنامه ریزی و پایش و تحلیل عملکرد

تحقق اهداف فردی و سازمانی، مستلزم برنامه‌ریزی است.

 برنامه ریزی مقدم بر همه تلاش‌ها و اقدامات است. زیرا این برنامه‌ها هستند که نوع تصمیمات و فعالیت‌های لازم را برای دستیابی به اهداف موردنظر تعیین می‌کنند. به ویژه در سازمانها و کسب و کارها برای روشن شدن مسیر راه و رسیدن به مقصد نهایی داشتن برنامه ریزی سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است

برنامه‌ریزی مانند پلی زمان حال را به آینده مرتبط می‌سازد. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی میان جایی که هستیم با جایی که می‌خواهیم به آن برویم پلی می‌سازد و موجب می‌شود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمی‌گیرد، پدید آید.از آنجایی که همه سازمان‌ها به دنبال آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند. پوپایی محیط و وجود تلاطم‌ در آن، و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه‌ریزی می‌افزاید 

پایش مداوم و تحلیل عملکرد در بیان کیفیت و کمیت خدمات سلامت بسیار حاز اهمیت می باشد  و برای اولویت بندی  اهداف بر پایه نیاز ها و انتظارهای سلامت  و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف بسیار موثر می باشد

 

 شرح وظایف برنامه ریزی ، آمار، پایش و تحلیل عملکرد

   همکاری در اجرای برنامه استراتژیک معاونت امور بهداشتی

   تدوین و اجرای برنامه عملیاتی  و عملکرد های سالانه شش ماهه و پیگیری مداخلات  فصلی  کلیه واحد بر اساس برنامه استراتژیک معاونت بهداشتی و پیگیری مداخلات  فصلی

   اطلاع رسانی در خصوص  جمعیت سالانه برحسب سن، جنس و مناطق تحت پوشش و احصا شاخص ها

   همکاری در اجرای پرسشگری های آماری و طرح های تحقیقاتی

   اجرا، نظارت و کنترل عملیات طرح های آمارگیری در شهرستان

   همکاری با دیگر واحدهای ستادی جهت پیشبرد برنامه ها

   برگزاری جلسات آمار و برنامه ریزی  و نشست با مسئولین مراکز، کارشناس مسئولین ستاد، پزشکان، دندانپزشکان، مراقبین سلامت

   برگزاری کمیته های شبکه بهره ور و پیگیری مصوبات

   جمع آوری وبررس و ارسال اطلاعات HIM

   ایجاد مسیر مناسب برای حمایت از طرح های بهره وری از طریق مشاوره و پیگیری

   آموزش نیروهای مشغول به کار و نیروهای بدو خدمت و  بهورزان،

    بازدید و نظارت، پایش و ارزشیابی نحوه ارائه خدمات مرتبط با مراکز، خانه های بهداشت  و پایگاه های تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان وبررسی صحت و سقم آمارهای ارسال شده

    برگزاری و مشارکت در سمینارها، کارگاه ها و برنامه های آموزشی

    جمع آوری اطلاعات مرگ و میر شهرستان طبق هماهنگی با بیمارستان های تابعه، پزشکان، ثبت احوال و پزشکی قانونی

    ثبت اطلاعات مرگ جمع آوری شده در سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ

    هماهنگی و احصا شاخص های بهداشتی براساس علل مرگ ثبت شده ، استخراج میزان های مرگ شهرستان به تفکیک گروه های سنی و روند مرگ  واطلاع رسانی به واحدها جهت بهره برداری

    هماهنگی با پزشکان بخش خصوصی و بیمارستان های تابعه شهرستان در راستای رفع نواقص گواهی فوت های صادر شده

    استخراج میزان های مرگ شهرستان به تفکیک گروه های سنی و روند مرگ   

   انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود

 

پنل اطلاعات سلامت
HIM
برنامه ثبت مرگ
جمعیت
فرم های آماری
مدیرت سبز
چک لیست ها
بسته های آموزشی
شیوه نامه و دستورالعمل ها
عملکرد شبکه
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن