×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اطلاعات شبکه بهداشت و درمان ورامین

شبکه بهداشت و درمان ورامین

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورامین از سال 1343 احداث و در سال 1344به بهره برداری رسید و تاکنون در حال ارائه خدمات سلامت به مردم شریف شهرستان می باشد.

شبکه بهداشت و درمان ورامین

رئیس مرکز:

دکتر بابک بختیاری جم

آدرس مرکز:

ورامین- میدان امام حسین(ع)- خیابان شهیدبهشتی- روبروی فرمانداری- شبکه بهداشت و درمان ورامین

شماره تلفن‌ها:

86-36254185

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست