شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورامین از سال 1343 احداث و در سال 1344به بهره برداری رسید .مساحت زمین این شبکه 000/10متر بوده وتا سال 1385 فعالیت در آن ادامه داشت .در سال 1375 قطعه زمینی به مساحت 4100 متر از فرمانداری تحویل و ساختمان به متراژ 3300 متر در سال 1385 افتتاح و موردبهره برداری قرار گرفت ودر حال حاضر این دو زمین در اختیار شبکه ورامین می باشد . این شبکه جمعیتی بالغ بر395814 نفر را تحت پوشش خدمات بهداشتی ودرمانی (350646 نفر ایرانی)-(45168 نفر غیرایرانی )خود قرار داده است .

مراکز بهداشت (جواد آباد-شهید مدنی باغخواص-محمدآبادعربها ریحان آباد- امام سجاد(ع)-شهرک مدرس کهریزک-خیرآباد ) تحت پوشش این شبکه می باشند ،که خدمات بهداشتی شامل  ( بهداشت خانواده- بهداشت سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس آموزش بهداشت بیماریها بهداشت روان بهداشت محیط بهداشت حرفه ای) و خدمات درمانی شامل ویزیت ودرمان بیماران درمان بیماران ارجاعی ازخانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی مراجعه کننده به پزشک و ارائه خدمات دندانپزشکی را به مردم منطقه ارایه می دهند .

نشانی : ورامین خیابان شهید بهشتی جنب و روبروی شهرداری شبکه بهداشت ودرمان ورامین

تلفن : 36254221  - 36247871

فکس :  36253118

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن