معاونت غذا و دارو

  • هدف کلی : نظارت بر تولید، توزیع، عرضه، نگهداری، مصرف، کنترل و پایش کیفیت  مواد و فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، بیولوژیک، مکملها، فرآورده های طبیعی، فرآورده های مرتبط حاصل از فناوریهای نوین، شیرخشک و اقلام بسته بندی.

    شرح وظایف واحد نظارت بر دارو:

1- نظارت وبازرسی از داروخانه های سطح شهرستان ورسیدگی به شکایات مرتبط باآن

2- نظارت و بازرسی از عطاریهای سطح شهرستان در خصوص عرضه داروهای مخدر و اقلام قاچاق

3- نظارت و بازرسی از فروشگاه های عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی سطح شهرستان در خصوص عرضه اقلام قاچاق

 4- نظارت و بازرسی از باشگاههای ورزشی در خصوص مکمل های ورزشی و داروهای هورمونی

5- نظارت و بازرسی از آرایشگاه ها ی سطح شهرستان در خصوص استفاده از اقلام قاچاق

6- نظارت و بازرسی از مراکز ترک اعتیاد سطح شهرستان در خصوص عرضه داروهای مخدر

7- نظارت و بازرسی از سوپرمارکت های سطح شهرستان در خصوص عرضه داروها و اقلام قاچاق

8- شرکت در گشت های مشترک با سایر واحد ها مانند نظارت بر درمان و بهداشت محیط

9- شرکت در گشت های مشترک با سایر ادارات مانند اماکن و صمت

10- همکاری و هماهنگی با سازمان تملیکی استان تهران در خصوص معدومی اقلام توقیفی

11- تشکیل پرونده برای تخلفات واحدهای تحت نظارت و هماهنگی با اداره تعزیرات حکومتی

 

 

   شرح وظایف واحد نظارت بر مواد غذایی:

  1. -      بازدید از کارخانجات مواد غذایی
  2. -      بازدید از کارگاههای موادغذائی و یا مشاغل خانگی مرتبط با موادغذائی که درخواست شناسه نظارت جهت بسته بندی موادغذائی نموده اند و معرفی کارگاههای دارای صلاحیت  به معاونت غذا وداروی دانشگاه
  3. -      همکاری با معاونت غذا و داروی دانشگاه جهت نمونه برداری موادغذائی و محصولات کشاورزی
  4. -      همکاری با آزمایشگاه همکار و ارسال آزمایشات تخصصی موادغذائی و پیگیری نتایج مربوط به آن
  5. -      برگزاری گشت های مشترک بااداره صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف ، تعزیرات و نیروی انتظامی و . جهت بازدید اماکن و مراکز تحت پوشش
  6. -      تشکیل پرونده برای تخلفات واحدهای تحت نظارت و پیگیری کلیه امور حقوقی، قضایی

 

چارت سازمانی:

معاون غذا و دارو

دکتر عارفه منصوری

02136254186- داخلی 167

کارشناس مسئول نظارت بر مواد غذایی

مهندس قاسم اردستانی

02136254186- داخلی 141

کارشناس امور دارویی

دکتر مهدیه عرب سلمانی

02136254186- داخلی 152

کارشناس نظارت بر مواد غذایی

مهندس روح اله یداللهی

02136254186- داخلی 141

 

اطلاعیه های 1402

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن