دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

واحد بهداشت دهان و دندان

 

مسئول واحد : خانم دکتر اعظم رمضانی

 

 موارد شاخص در امور اداری واحد دهان ودندان  :

 

1-     تعيين و برآورد ميزان نياز مواد مصرفی ، تجهيزات دندانپزشکي و اقلام بهداشتيویکبارمصرف

2-    تدارک و توزيع مواد بر اساس نياز مراکز  ( با توجه به گروههاي هدف،خدمات ارایه شده و جمعيت تحت پوشش...)

3-    نظارت و پي گيري لازم در خصوص نحوه نگهداري تجهیزات  درمراکز  

4-   بازدید ونظارت  بر عملکرد واحدهاي بهداشت دهان ودندان  در مراکز بهداشتي درماني

5-    بررسي روند مصرف  مواد مصرفی  دندانپزشکی از روی  آمار ارایه شده به واحد به منظور اجتناب از انقضاء تاريخ مصرف  وانبار شدن در یک مرکز  

6-    نظارت بر حسن اجرای طرح های ارایه شده کشوری ومنطقه ای از سوی اداره سلامت وزارت بهداشت  و معاونت  بهداشتی دانشگاه

7-    مشارکت و نظارت بر نحوه تدريس مطالب آموزشی در مراکز ومدارس  

8-    برنامه ريزي و نظارت در خصوص نحوه هزينه اعتبارات  در جهت خرید تجهیزات

9-    نظارت  برای خرید مواد وتجهیزات با  آخرين وپایینترین قیمت بازار

10-  همکاري با همکاران واحد نظارت بر درمان جهت بازدید مطب ها  و بررسی شکایات  تخصصی

11-تنظيم گزارش برنامه ها و اقدامات انجام شده و ارايه  گزارش فصلی  به معاونت دانشگاه و واحد مربوطه در آن معاونت

12-جمع آوري و گزارش آمار فعاليتهاي انجام يافته به رياست شبکه و معاونت بهداشتی دانشگاه

13- آموزش نيروهاي انساني تخصصی  وغیر تخصصی جديدالورود

14- تنظیم برنامه جامع عملیاتی واهتمام برای تحصیل پیش بینی ها  

15-انجام جلسات با دندانپزشکان شاغل در شبکه ورامین  برای  بررسی مشکلات احتمالی در مراکز  وآگاه سازی ایشان از روند برنامه وطرحهای اجرایی مربوط به واحد                        

16-تدریس مواد تخصصی بهداشتی به بهورزان محترم

17-شرکت در طرح  و برنامه های شبکه 

18- جلب مشارکت وتکریم خیرین محترم وارباب رجوع

19-معاینه ومشاوره به همکاران وبیماران نیازمند ومعرفی شده

20- آموزش بهداشت دهان ودندان  به دوستان وهمکاران درموقعیتهای ممکن و...              

 

تمام سعی وتلاش  خود را در جهت انجام امور محوله بکار گرفته و در پایشها حتی نکات کوچک هم برای بهتر شدن کار بررسی می شود .

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.